Actueel

Voor Groen Roeselare zijn milieu en gezondheid geen dode letter. Als politieke partij steunen we graag  acties die natuur en mens ten goede komen.

Zo ook het initiatief CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Als Groen RSL geloven we stellig in het motto “Meten is weten”. Als milieu- en gezondheidspartij steunen we dit...

De wijkwerking van het Groenpark is de winnaar geworden van de 15de Groene Pluim van Groen Roeselare. Het buurtcomité haalde het met 41% van de stemmen. De vrijwillige brandweer werd met 34% tweede, voor Poco Loco. De Groene Pluim is een onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan een organisatie, vereniging of bedrijf dat een buitengewone bijdrage leverde voor een duurzamer, socialer...

Vandaag boog de gemeenteraad zich over de plannen van de meerderheid voor 2018 en het bijhorende budget. Fractieleider Steven Dewitte verwoordde de visie van Groen op deze plannen:

Voorzitter, collega’s,

Wanneer ik de plannen van dit stadsbestuur voor het laatste jaar van deze legislatuur bekijk, dan lijkt alles me gekenmerkt door 3 woorden: luisteren, samenleven  en...

​Oud-secretaris en huidig OCMW-raadslid Georges Decoene (N-VA) voert de jongste jaren een kruistocht ten aanzien van het OCMW en Zorgbedrijf Roeselare. Op zijn teller komt hij al aan 47 (zevenenveertig) blunders.

Volgens hem moet de stadsdotatie aan het OCMW en Zorgbedrijf veel sneller afgebouwd worden, is de omkadering van het OCMW te groot, dient het Zorgbedrijf Roeselare veel...

Op 30 november kwamen de leden van Groen Roeselare samen om de zichtbare kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen te kiezen. De volgende ochtend mocht nationaal voorzitster Meyrem Almaci het dreamteam voorstellen aan de pers en de rest van de wereld.

Onze lijsttrekker wordt schepen Filiep Bouckenooghe; terwijl Leen Sercu de lijst zal duwen.

Op twee vinden we de...

Steven Dewitte, onze fractieleider in de gemeenteraad, lanceerde onderstaande oproep aan de collega's van de andere partijen:

...

Claus Demeersseman verlaat noodgedwongen de Roeselaarse gemeenteraad. Door de promotie die hij maakte op het werk werd het onmogelijk om flexibel van shift te wisselen in functie van zijn raadslidwerk en hij wil geen half werk leveren. Claus kwam vijf maand geleden in de gemeenteraad als tijdelijke vervanger van Leen Sercu die volop werkt aan haar herstel. Groen-voorzitter Bert Wouters neemt...

Buurtoverleg

Over de heraanleg van de “TRAMSTATIE” op Krottegem is al veel gezegd en geschreven. De stad deed dan ook  heel wat inspanningen tot overleg en participatie met de buurt. 67 huisbezoeken, een participatiemoment op 27 oktober, een soepmoment, bevraging van de kinderen uit de buurt, een terugkoppelmoment op 26 april… Dit alles als een heel bewuste keuze om burgers mee te...

De Roeselaarse bestuursploeg van CD&V, Sp.a en Groen vindt openheid en transparantie belangrijk, ook inzake de uitoefening van de openbare functies en daaraan verbonden vergoedingen. 
  
Wie een mandaat uitoefent als burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid ontvangt hiervoor een vergoeding, die door het Vlaams Parlement is vastgelegd. 
Daarnaast...

Het was geen mooie week voor de politiek en al zeker niet voor de duizenden lokale politici die zich dag in dag uit inzetten voor hun stad en gemeente. Niet om er rijk van te worden, maar om die stad of gemeente tot een betere plek te maken voor de inwoners. Elk volgens zijn eigen kleur, volgens zijn eigen ideaalbeeld, maar niet zijn eigenbelang.

Zijn er uitwassen? Ja. Zijn er...

Pagina's